Ambassadeur heldere taal binnen de Overheid

Veel ambtenaren zetten zich hard in om de communicatie van (en binnen) de overheid te verhelderen. Want dat is nodig. Veel overheidsinstellingen communiceren namelijk nog steeds veel te ingewikkeld. Wij vinden het noodzakelijk dat dat verandert. Want jij hebt immers recht op heldere taal. Maar het blijkt niet zo gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Vaak vechten deze ambtenaren die voorstander zijn van heldere taal tegen veel weerstand. Ze moeten een ellenlange adem hebben. En volhouden, blijven volhouden.

Deze mensen verdienen een steuntje in de rug. En een pluim.

Daarom organiseerden wij van 2012 tot 2017 ieder jaar de verkiezing van een Ambassadeur Heldere Taal. Medewerkers van overheidsinstellingen konden ieder jaar kandidaten aanmelden voor de verkiezing ‘Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid’. En dat leverde 7 fantastische ambassadeurs op:

Belangstelling voor heldere taal groeit

Gelukkig vinden steeds meer mensen heldere taal belangrijk. Ook bij de overheid. Mede dankzij de verkiezingen en de inspanningen van de ambassadeurs. Dit heeft geleid tot de start van Direct Duidelijk in 2018. Een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Taalunie om onduidelijke overheidstaal aan te pakken. Sinds 2022 is Direct Duidelijk opgegaan in Gebruiker Centraal, een community die zich inzet voor een toegankelijke, bruikbare en begrijpelijke overheid.

Wij blijven inspireren

We zijn blij dat ons initiatief uit 2012 zoveel vervolg heeft gekregen. Het past ook perfect bij onze missie:

Mensen en organisaties inspireren om hun communicatie te verhelderen, zodat ze uitstralen wie ze zijn!

En daar gaan we mee door. Want hoewel steeds meer mensen en organisaties het belang van heldere taal inzien, is er ook nog een wereld te winnen. Wil je je ook laten inspireren? Lees dan onze tips, artikelen en blogs over communicatie op lve.nl.

Top