Ambassadeur heldere taal binnen de Overheid

Veel ambtenaren zetten zich hard in om de communicatie van (en binnen) de overheid te verhelderen. Want dat is nodig. Veel overheidsinstellingen communiceren namelijk nog steeds veel te ingewikkeld met de inwoners van ons land. Wij vinden het dus noodzakelijk dat dat verandert. Want u heeft immers recht op heldere taal. Maar het blijkt niet zo gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Vaak vechten deze ambtenaren die voorstander zijn van heldere taal tegen veel weerstand. Ze moeten een ellenlange adem hebben. En volhouden, blijven volhouden.

Deze mensen verdienen een steuntje in de rug. Of een pluim.
Dat vinden wij. Want ook wij zijn een groot voorstander van heldere taal. Daarom houden wij sinds 5 jaar heuse verkiezingen met stemrondes. En kiest een jury, bestaande uit communicatieprofessionals, ieder jaar een nieuwe Ambassadeur Heldere Taal.

Hoe word je eigenlijk Ambassadeur Heldere Taal?
Medewerkers van overheidsinstellingen kunnen ieder jaar kandidaten aanmelden voor de verkiezing 'Ambassadeur Heldere Taal voor de Overheid’.

Het bijzondere is dat ambtenaren alleen in aanmerking komen voor de titel als ze door meerdere collega’s uit hun eigen organisatie worden voorgedragen. De jury nomineert uiteindelijk 3 kandidaten. Dat doet zij op basis van de informatie die collega’s van de kandidaten over hen gaven. De 3 genomineerden worden vervolgens geïnterviewd, waar weer filmpjes van worden gemaakt.

Top